Dugnad gjort enkel og lønnsomt!

Vi er et selskap som startet opp for å gjøre dugnadsarbeidet/inntjeningen til foreningene lønnsomt og enkelt.

På bakgrunn av hva vi og mange med oss har opplevd med  garasjer og gjesterom fullstappet med salgsvarer og den krevende logistikken det er og hanskes med dette så ville vi finne en enklere løsning som ikke involverte medlemmene i like stor grad i dette arbeidete. De skal jo tross alt bruke tiden på å utvikle seg og sin forening.

Vi har funnet løsningen på dette gjennom vår netthandelstjeneste som tar seg av foreningenes innsalg på nett og hvor vi håndterer bestillingene,utsendelsene og forbrukerhenvendelsene. Så det eneste foreningene trenger å gjøre er å fronte netthandelen Grasrotdeal1.no til sine medlemmer og utdeling av varer etter endt dugnadsgjennomføring.I tillegg så er det handel på nett som generer passiv inntekt til foreningene 24/7 365 dager i året.

Hva er så våre fordeler:

 • Vi står for varelager

 • Vi har varer som folk trenger. Husholdning, sport og fritid
 • Vi har en høy kickback på varene
 • Vi har større utvalg for å treffe et bredere publikum
 • Vi håndterer salgene(tar imot ordren og ekspederer denne)
 • Vi håndterer pengene
 • Vi har markedspriser og også tilbud.
 • Vi har God fordeling av midlene
 • Vi håndterer evt. reklamasjoner og tar oss av all kundekontakt
 • Vi sørger for oppgjør til klubbene hver måned
 • Vi har 12 mnd. netthandel som generer inntekter til foreningene hver måned
 • Vi kan gjøre dugnadsarbeidet via netthandelen som gjør at medlemmene ikke trenger å løpe rundt å selge varer
 • Vi skreddesyr dugnaden slik dere vil ha den
 • Vi har større valgfrihet og mulighet for en stor passiv inntekt året rundt via vår salgskanal Grasrodeal1.no
 • Ingen forhåndordre
 • Selg først betal etterpå
 • Kombiner tradisjonell oppsøkende dugnad med nettbasert dugnad
 • Vi utarbeider materiell for hver enkel forening

Det er dette vi mener er en Vinn-Vinn situasjon og som er bakgrunnen for at vi har valgt slagordet

HANDEL MED MENING!

For ytterligere info og/eller avtale , ta kontakt på mail: post@grasrotdeal1.no eller på Tlf: 99620655